Foto Maurice Gilliams Maurice Gilliams img: © AMVC

Home

Op het internet is weinig informatie te vinden over de schrijver Maurice Gilliams. Het Letterenhuis heeft een mooie verzameling personalia online geplaatst - waarvoor dank - en je vindt elders misschien een bibliografie of beperkte biografie. Het geheel heeft echter een droeve aanblik.

Met deze website wil ik daar wat verandering in brengen. In 2001 heb ik immers een eindverhandeling afgewerkt over Gilliams' laatste, postume roman: Gregoria of een Huwelijk op Elseneur. Enkele jaren geleden broeide het idee om die studie van onder het stof te halen via een online publicatie. Het resultaat staat nu op je scherm, de digitale versie van Huwelijk, godsdienst en verbeelding in Gilliams' Gregoria. Een literair-kritische lectuur.

Is de vergeten roman Gregoria wel relevant in vergelijking met Elias of het gevecht met de nachtegalen? Absoluut. Gregoria is misschien minder krachtig dan Elias. Wat me echter steeds opnieuw boeit is hoe de volwassen Elias de dromen uit zijn kindertijd vervangen heeft door waanbeelden zoals Die Wahrheit en zelfs Gregoria. Het is een volwassen Elias die als negentiende-eeuwse romanticus verloren loopt in de moderne tijd en je kan het niet meer vergoelijken met kinderlijke onwetendheid.

Achteraf gezien is mijn eindverhandeling natuurlijk voor verbetering vatbaar. De psychoanalytische karakterisering van de twee hoofdpersonages kon grondiger; je zou er zelfs een apart onderzoek mee kunnen vullen. Vooral mijn stijl doet soms de tenen krullen: te veel "mijns inziens", "misschien", "enerzijds", "anderzijds", "mogelijk", "echter"… Deze zaken zijn niet aangepast, hoe moeilijk het ook was om aan de verleiding te weerstaan.

Het is mogelijk dat ik in de toekomst een vervolg brei aan deze website. Wat Gregoria betreft zijn er nog enkele interessante onderzoekspistes (cf. het Nawoord). Een beknopte maar degelijke biografie behoort ook tot de mogelijkheden, maar alles hangt af van mijn (nu al beperkte) vrije tijd. Je kan ook terecht op www.mauricegilliams.nl.